Czeska Bouda Schronisko na Śnieżce

Article Image

Czeska Bouda Schronisko na Śnieżce stanowi obiekt wzniesiony w roku 1868, czynnie funkcjonujący do końca lat osiemdziesiątych XX wieku. Po tym okresie pracownicy Restauracji umiejscowionej w górnej stacji wyciągu wykorzystywali budynek w roli zaplecza, jednak ze względu na jego stan techniczny w roku 2004 został poddany rozbiórce. Miejsce starego schroniska zajął obiekt nowej Poczty Czeskiej, umożliwiającej zakup pamiątek oraz widokówek z panoramą gór. Pełen transport materiałów z rozebranego budynku Poczty Czeskiej wykonywały śmigłowce do roku 2005.

Zdjęcia transportu materiałów z obiektu poddanego rozbiórce wykonał Bartosz Szadkowski.