Restauracja na Śnieżce

Article Image

Restauracja na Śnieżce
Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce składa się z dwóch części - górnej, państwowej oraz dolnej, dzierżawionej, w której zlokalizowana jest restauracja o ponadprzeciętnych rozmiarach. Obiekt mieszczący ponad 100 miejsc czynny jest codziennie od 9 do 17, jednak w okresach zwiększonej popularności obiektu godziny te mogą zostać wydłużone.

Uwaga!

Ze względu na obecny sposób działania Restauracja jest zamykana po godzinach pracy i nie umożliwia nocowania turystów.

Najbliższymi polskimi schroniskami z możliwością noclegu są:
-Strzecha Akademicka
-Samotnia
-Dom Śląski

Po stronie czeskiej:
Jelenka
Luczni Bouda

Kapliczka św. Wawrzyńca stanowi pierwszy w historii obiekt na Śnieżce, pełniący funkcje restauracyjno-noclegowe. Pierwszym wynajmującym był handlarz skór Karol Siebenhaar, który latem rozpoczął przyjmowanie turystów. W roku 1850, jego kontynuator Friedrich Sommer wzniósł schronisko z prawdziwego zdarzenia, które jednak spłonęło w pożarze. W jego miejsce powstały dwa kolejne obiekty, które były odpowiedzią na zwiększoną popularność górskich szlaków turystycznych. Po wojnie zbudowany został wyciąg na Śnieżkę po stronie czeskiej, jednak po stronie polskiej schronisko zostało rozebrane z uwagi na zagrażający stan techniczny i konieczność budowy Obserwatorium. Drugie czeskie schronisko funkcjonowało do roku 2004, w którym zostało poddane rozbiórce. Obecnie Śnieżka pozbawiona jest obiektu umożliwiającego nocleg.